[Hovedside] [Slekten Holmboe] [Bestill bok]

 

Holmboenavnets opprinnelse

Jens Olssøn (ca 1600-1700) og Michel Jensen (ca 1687-1737) regnes som stamfedre for slekten. I tillegg har vi funnet to nyere grener hvor det ikke er mulig å påvise slektskap til Jens Olssøn og Michel Jensen. Stamfedre for disse grenene er Georg Holmboe (1880-1937) og Jacob Holmboe (1840-1923).

Slekten har sitt navn fra Hirtsholmene, noen små danske øyer i Kattegat, ca. 6 km. Nordøst for Fredrikshavn. Om slektsnavnets opprinnelse har vi den eldste beretning i stiftsprost Otto Holmboes (1710-73) erindringer.

Han forteller her at den første kjente av hans forfedre Jens Olssøn som levde ca 1600-1700, bodde på Hirtsholmen. Innbyggerne på fastlandet kalte de som bodde på Hirtsholmen for "Holmboerne". Så vidt vites tok ikke Jens Olssøn selv Holmboe-navnet, men fra hans sønner har navnet fortsatt så godt som uten avbrytelse ned gjennom alle deres agnatiske etterkommere.

Jens Olssøns ble over 100 år gammel. To av Jens Olssøns tre sønner kom år 1663 til Horsens-området, nemlig Ole Jenssøn Holmboe som sogneprest til Torrild fra 1663-1715 og Søren Jenssøn Holmboe som kjøpmann og skipper i Horsens fra 1663-80. De hadde da begge tatt Holmboe-navnet.

Det er antagelig en genealogisk forbindelse fra Jens Olssøn til Holmboerne i Norge og til etterkommerne av Michel Jensen (den danske Torrildlinje). Også medlemmene av den danske Virringlinje har alltid ment at de skriver seg fra samme stamme, og dette støttes ytterligere ved senere undersøkelser. Disse vil det bli redegjort for i boken.

© 2002 - Fogd Jens Holmboes legat