[Hovedside] [Slekten Holmboe] [Bestill bok]  

Om boken

Arbeidet med boken ble startet sommeren 1999. Utgangspunktet var Slekten Holmboe stamtavle 1944, med vel 2000 navn. Slekten har etter hvert vokst til vel 16.460 personer. De store utfordringene har vært å samle også kvinnegrenene. I tillegg har det dukket opp en del "Holmboere" som ikke har vært omtalt i tidligere utgaver. Disse er med i den nye boken som ble utgitt desember 2002.

Forfatteren

Morten Kjellesvig, født 1962, gift, 2 barn. Utdannet flyger i Luftforsvaret, nå flyger i SAS. Drevet med slektsgransking siden 1993. Leder av DIS-Vestfold 1997-2000. Skrevet boken "Slekten Bruusgaard 1797-1997". Han er en av to redaktører i www.slekt.no

© 2002 - Fogd Jens Holmboes legat